شرح مراحل تولید در کارخانه نوشابه آینوش

ابتدا آب خام به صورت شیمیایی و میکروبی تصفیه و بعد از عبور از ستون های شن و کربن در مخازن آب ذخیره و جهت مصرف شربت اولیه و سالن تولید نهایی آماده می گردد. در قسمت شربت سازی ابتدا آب تصفیه شده وارد مخزن اولیه به میزان مشخص شده و پس از افزون مواد لازم ، پاستوریزه و به مخازن ذخیره شربت آماده منتقل می گردد. بطری تولیدی در واحد بطری سازی ، وارد دستگاه انسکرامبلر یا ردیف کن شده و سپس توسط سپس توسط کانوایر به دستگاه تری بلوک انتقال یافته که در آنجا شستشو شده و در قسمت فیلر پر شده و سپس دربندی می گردد و توسط کانوایر به دستگاه لیبل زن جهت لیبل زدن و سپس وارد دستگاه اور لپ شده ، شرینگ و به انبار انتقال می یابد. شربت از واحد شربت سازی وارد دستگاه پرمیکس شده ، گاز خوری میگردد سپس به تری بلوک جهت پر شدن داخل بطری ها انتقال می یابد.

گالری تصاویر خط تولید

شرح مراحل تولید نوشابه در کارخانه آینوش زنجان