مقدمه محصولات

امروزه بدلیل مشکلات چاقی و عوارض مختلف ناشی از مصرف قند وشکر، میزان کالری مصرفی در مواد غذایی مورد توجه عموم مردم قرار دارد. بنابراین در بسیاری از کارخانه ها نوشابه رژیمی یا ذایت در دستور کار تولید قرار داده شده است. در این نوشابهها از شیرین کننده مصنوعی آسپارتام جایگذین شکر شده که شیرین کنندگی 160 برابر بشتر از ساکاروز یا همان شکر را دارد. یک لیوان نوشابه قندی برابر 100 کالری انرژی تولید میکند در حالی که یک لیوان نوشابه رژیمی حدود 2 کالری انرژی تولید می کند.

محصولات این کارخانه شامل:
نوشابه پرتقالی رژیمی
نوشابه کولا رژیمی
نوشابه لیموناد رژیمی
نوشابه سون آپ رژیمی

نوشابه رژیمی زوفا- آینوش