تماس با ما

آدرس: زنجان ، شهرک صنعتی شماره 1(اشراق) ، خیابان توسعه 4
تلفن: 8-02432224143
فکس:02432224143
ایمیل: aynushzanjan@gmail.com
فروش: 09195244200 (موسوی)
مدیرعامل:  09121249804 (آقای امیر اصلانی)

 ارسال پیام